Zhodnocujeme Vaši důvěru

Arca Capital CEE je uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů s licencí na vlastní obhospodařování majetku, vlastní administrací fondu a s oprávněním přesáhnout rozhodný limit. Fond dosahuje dlouhodobě kladných hospodářských výsledků a díky vysoce efektivnímu řízení nákladů patří mezi nejúspornější fondy na trhu. Fond Arca Capital CEE je jedním z prvních fondů kvalifikovaných investorů působících na českém kapitálovém trhu a je součástí skupiny Arca Capital.

Zhodnocujeme Vaši důvěru

Více než 10 let
úspěšné historie

Zhodnocujeme Vaši důvěru

Zhodnocení Vašich investic
až 15 % ročně

Zhodnocujeme Vaši důvěru

Správa aktiv ve výši
téměř 1 miliardy korun

Zhodnocujeme Vaši důvěru

V I.Q vstup na Burzu
cenných papírů Praha

Zhodnocujeme Vaši důvěru

Fond obhospodařuje i vlastní
prostředky jeho zakladatelů

Zhodnocujeme Vaši důvěru

Regulace ze strany
České národní banky

Vybrané společnosti z portfolia fondu

Chcete s námi zhodnotit své finance?

Chci zhodnotit svoji investici