O nás2018-11-28T14:57:38+00:00

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE je samosprávný uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů směřující finance do private equity investic a veřejně obchodovaných společností s růstovým potenciálem. Strategie fondu je zaměřena na segment malých a středních podniků. Zakladatelem fondu Arca Capital CEE je soukromá integrovaná investiční skupina Arca Capital.

Objem spravovaného majetku fondu (AUM)

(v tis. Kč)

Vývoj hodnoty NAV

(v tis. Kč)

Skupina Arca Capital

Arca Capital je investiční skupina se středoevropskou působností již téměř 20 let. Zaměřuje se na rozvoj jak svých private equity aktivit orientovaných na energetiku, reality, retail a služby, tak i regulovaných aktivit zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na energetiku a reality a další obory ve finančních službách. Arca Capital je zakladatelem a správcem investičních fondů kvalifikovaných investorů, z nichž stěžejním fondem skupiny je fond Arca Capital CEE, který je nejúspěšnějším samosprávným fondem na trhu. Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil v nárůstu aktiv skupiny, jejichž objem přesáhl 1,4 miliardy EUR.