Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Doudlebská 1699/5, PSČ 14000, Praha 4 – Nusle, IČ 28470729, zapsána v OR MS Praha, oddíl B, vložka 14729 oznamuje akcionářům rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. června 2017 o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a o štěpení akcií:

Valná hromada společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. rozhodla o štěpení akcií s tím, že jmenovitá hodnota akcií se mění z Kč 1000000,– na Kč 100000,— a o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované, tj. o přeměně 5940 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100000,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované.   

Akcionářům se určuje lhůta k odevzdání akcií společnosti do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie zaevidována.

(odevzdat akcie lze v sídle společnosti Doudlebská 1699/5, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00 v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod.)   

Rozhodnutí valné hromady se zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách společnosti. Změna byla do obchodního rejstříku zapsána dne 29. června 2017. 

 

Oznámení o přeměně cenného papíru

 

 

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.