Portfolio

  • Portfolio fondu je spravováno týmem zkušených portfolio managerů

  • Interní asset management committee

  • Investice do private equity projektů se stabilně růstovým potenciálem a veřejně obchodovatelných mezinárodních aktiv s vysokým potenciálem zhodnocení

  • Struktura portfolia je dynamicky měněna podle aktuálního hospodářského a geopolitického vývoje (dluhové cenné papíry a půjčky, akcie, majetkové účasti)

  • Fond průběžně sleduje a vyhodnocuje celosvětový vývoj a trendy v jednotlivých odvětvích ekonomiky

Struktura portfolia

(Stav k 31. 12. 2018)