Portfolio2018-11-28T15:02:41+00:00

Portfolio

Arca Capital CEE je samosprávný uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů. Jako smíšený fond směřuje finance do private equity investic, veřejně obchodovaných společností s růstovým potenciálem a fixed income instrumentů. Strategie fondu je zaměřena na segment malých a středních podniků. Zakladatelem fondu Arca Capital CEE je soukromá integrovaná investiční skupina Arca Capital.

Stejně jako zakladatel našeho fondu, skupina Arca Capital, investujeme do private equity projektů v segmentu malých a středních podniků (SME). Oborově nejsme nijak vyhranění, nicméně v současné době se mimo jiné zaměřujeme na obor potravinářství. V rámci našeho portfolia disponujeme podílem ve společnosti Ondrášovka holding, a.s., která ovládá producenty minerálních vod Ondrášovka, a.s. a Karlovarská Korunní s.r.o.

Součástí naší strategie je také investování do akcií ve střednědobém investičním horizontu, tj. v řádu měsíců až několika let. Díky naší dokonalé znalosti CEE regionu se zaměřujeme na výběr titulů s růstovým potenciálem nebo zajímavým dividendových výnosem.

Dalšími instrumenty, do kterých investujeme, jsou likvidní podílové listy a také dluhopisy nesoucí pravidelný výnos.

Struktura portfolia

(Stav k 31. 10. 2018)