Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

  • Arca Capital CEE je samosprávný uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů směřující finance do private equity investic a veřejně obchodovaných společností s růstovým potenciálem

  • Fond je zaměřen na mírně až středně rizikový kapitál s cílem maximalizace zisku pro akcionáře

  • Investiční strategie je stanovena na základě průběžných detailních analýz na trzích zejména v Evropě a USA

  • Vstup fondu na pražskou burzu v I. Q 2019 – Arca Capital CEE bude veřejně obchodovatelným FKI

  • Zakladatelem fondu Arca Capital CEE je soukromá integrovaná investiční skupina Arca Capital

Objem spravovaného majetku fondu (AUM)

(v tis. Kč)

Vývoj hodnoty NAV

(v tis. Kč)

Skupina Arca Capital

Arca Capital je investiční skupina se středoevropskou působností již téměř 20 let. Zaměřuje se na rozvoj jak svých private equity aktivit orientovaných na energetiku, reality, retail a služby, tak i regulovaných aktivit zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na energetiku a reality a další obory ve finančních službách. Arca Capital je zakladatelem a správcem investičních fondů kvalifikovaných investorů, z nichž stěžejním fondem skupiny je fond Arca Capital CEE, který je nejúspěšnějším samosprávným fondem na trhu. Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil v nárůstu aktiv skupiny, jejichž objem přesáhl 1,4 miliardy EUR.

Zakladatelem skupiny Arca Capital a investičního fondu Arca Capital CEE je podnikatel a investor Pavol Krúpa.