Klíčoví lidé

Management

Mgr. Peter Janiga

Předseda představenstva, výkonný ředitel

Ing. Mojmír Vančura

Člen představenstva

Ing. Luděk Černovický

Finanční ředitel

Dozorčí rada

Ing. Peter Brožek

Člen dozorčí rady

Ing. Miloš Krššák

Člen dozorčí rady

Ing. Rastislav Velič

Člen dozorčí rady