Klíčoví lidé

Management

Mgr. Peter Janiga

Předseda představenstva, výkonný ředitel

Ing. Mojmír Vančura

Člen představenstva

Ing. Luděk Černovický

Finanční ředitel

Dozorčí rada

Ing. Pavol Krúpa

Člen dozorčí rady

MSc. Juraj Krúpa

Člen dozorčí rady

Mgr. Dana Holcman

Člen dozorčí rady

Výbor pro audit

Ing. Ladislav Langr

Gabriela Možná

Ing. Blanka Procházková