Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 28470729, zapsána v OR MS Praha, oddíl B, vložka 14729 oznámil dne 16.11.2017 akcionářům rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. června 2017 o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a o štěpení akcií:

Valná hromada společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. rozhodla o štěpení akcií s tím, že jmenovitá hodnota akcií se mění z Kč 1000000,– na Kč 100000,— a o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované, tj. o přeměně 5940 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100000,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované.   

Akcionářům, kteří jsou v prodlení s odevzdáním cenného papíru, se v souladu s ustanovením § 531 zákona č. 89/2012 Sb. určuje dodatečná lhůta k odevzdání akcií společnosti, a to do 28.února 2018.

Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie zaevidována.

(odevzdat akcie lze v sídle společnosti Doudlebská 1699/5, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00  v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod.)   

Dotazy :  +420 606 755 787, svrcinova@arcacapital.cz

Upozornění :

Cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent v souladu s ustanovením § 534 zákona č. 89/2012 Sb. za neplatný.

Praha dne 17.ledna 2018

                                                                               Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

                                                                               Ing. Pavel Makovec, předseda představenstva

                                                                               Ing. Mojmír Vančura, člen představenstva 

 

 

Vyhlášení dodatečné lhůty k odevzdání cenného papíru v důsledku přeměny cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a štěpení akcií